administrator on Październik 24th, 2021

Zapraszamy na zebranie Koła pszczelarzy w dniu 7 listopada wyjątkowo o godzinie 8:30 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

O godzinie 10:00 odbędzie się Szkolenie pszczelarskie w auli odczytowej MOKSiR w Chrzanowie.

Zapraszamy serdecznie.

administrator on Październik 21st, 2021

W dniu 17 września br. koledzy pszczelarze z naszego Koła przeprowadzili prezentacje i wykład pszczelarski dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowo-Muzycznego Akademia Miki w Trzebini. Odwiedziny cieszyły się sporym zainteresowanie u najmłodszych. Dziękujemy naszym dwóm kolegom za poświęcony czas i wysiłek.

Dziękujemy również Paniom Przedszkolankom za zdjęcia:

 

 

administrator on Wrzesień 26th, 2021

Zapraszamy na zebranie Koła pszczelarzy w dniu 3 października o godzinie 9:00 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

Zapraszamy serdecznie.

administrator on Wrzesień 25th, 2021

W dniu 24 września br. odbyło się zakończenie sezonu pszczelarskiego na terenie zaprzyjaźnionej firmy KOKO w Dulowej.

W trakcie zakończenia odbyło się wręczenie nagród oraz odznaczeń dla gości i pszczelarzy, konkurs z wiedzy pszczelarskiej, a atrakcją był pieczony dzik przygotowany przez Koło Łowieckie.

Serdecznie pragniemy podziękować wszystkim obecnym, a w szczególności osobom bez których impreza nie mogłaby się odbyć – naszym sponsorom oraz osobom przygotowującym uroczystość zakończenia udanego sezonu w 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia:

 

administrator on Wrzesień 23rd, 2021

We wrześniu prace przygotowujące rodziny pszczele do zimowli powinny dobiegać końca:

- kończymy karmienie: średnio na rodzinę w zależności od siły i pozostawionego miodu w ulu powinniśmy dać 10-15 kg cukru. Po zakończeniu karmienia powinniśmy zdjąć wszelkie ocieplenia uli tak aby pszczoły nie zaczynały wychowania dodatkowego czerwiu który nie przeżyje do wiosny i jest stratą dla rodziny.

- przeglądy: dokonujemy ostatnich przeglądów rodzin, ścieśniamy gniazda korpusów dostosowując do siły rodziny, sprawdzamy czy jest matka, sprawdzamy ilość pokarmu na zimę.

-leczenie: kończymy leczyć rodziny przeciw warrozie używając przede wszystkim Apiwarolu lub pasków Biowaru.

-łączenie: jeżeli mamy zapasowe rodziny z odkładów robionych wiosną łączymy je z osłabionymi rodzinami produkcyjnymi usuwając starszą matkę pszczelą. Sposoby łączenia rodzin opisywane są w lekturze pszczelarskiej.

-pożytek wokół pasieki: jesienią jest dobry czas, aby zadbać o teren pożytkowy wokół pasieki. Sadzimy drzewa i krzewy miododajne wzbogacając teren dla pszczół w przyszłych latach.

-ramki z woszczyną: stare ramki z woszczyną przetapiamy na wosk, pozostałe zabezpieczamy specjalnymi środkami przed motylicą i magazynujemy.

Darz Miód!

 

administrator on Sierpień 16th, 2021

Zapraszamy serdecznie na zebranie Koła pszczelarzy w dniu 5 września o godzinie 9:00 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini na ktorym będzie obecny Burmistrz Trzebini p. Jarosław Okoczuk.

Na zebraniu będą wydawane lekarstwa dla pszczół, pokwitowania wpłat oraz karty odbioru matek.

Zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrator on Lipiec 27th, 2021

Zapraszamy serdecznie na zebranie Koła pszczelarzy w dniu 1 sierpnia o godzinie 9:00 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

Zapraszamy.

administrator on Czerwiec 22nd, 2021

Zapraszamy serdecznie na zebranie Koła pszczelarzy w dniu 4 lipca o godzinie 9:00 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

 

Zapraszamy.

administrator on Czerwiec 7th, 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła wsparcie finansowe dla pszczelarzy w wysokości 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą. Z pomocy mogą skorzystać pszczelarze którzy mają nadany numer weterynaryjny lub wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W celu otrzymania wsparcia finansowego z ARiMR należy pobrać i wypełnić wniosek ze strony urzędu:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

oraz dokonać wpisu do ewidencji producentów:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/ewidencja-producentow-rolnych.html

Do wniosku należy również dołączyć:

1) zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1. Do zaświadczenia należy dołączyć zdjęcia pasieki.

Wzory wniosków do Powiatowego Lekarza Weterynarii:

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek ARiMR, wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii należy dostarczyć w terminie nie przekraczalny do 30 czerwca br., do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza. Dla Koła Pszczelarzy z Trzebini biuro ARiMR znajduje się w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 16 (https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/malopolski-or06/dane-teleadresowe.html)

 

Każdy pszczelarz składa wniosek indywidualnie do Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

administrator on Czerwiec 5th, 2021

Zapraszamy po długiej przerwie na pierwsze zebranie w tym roku w dniu 6 czerwca o godzinie 9:00 w Sali kinowej Domu Kultury Sokół w Trzebini.

 

Zapraszamy.

administrator on Maj 21st, 2021

Maj w pasiece jest jednym z najważniejszych okresów w sezonie. W tym miesiącu pszczoły zajmują już całe gniazdo i zaczynają znosić z pożytków miód towarowy. Naszym najważniejszym zadaniem po kwietniowej rozbudowie gniazda jest przygotowanie rodzin do zbiorów miodu, uzupełnienie gniazda ramką pracy i jej wymiana, dodanie miodni w odpowiednim czasie i kontrola nastroju rojowego która jest kluczowa w gospodarce pasiecznej.

W tym miesiącu rodziny pszczele rozwijają się bardzo dynamicznie dążąc często do naturalnego podziału rodziny zwanego rójką. Dlatego z naszej strony ważne są kontrole nastroju rojowego które wykonujemy co 9 dni. Nastrój rojowy pojawia się gdy pszczoły budują na skrajach oraz dole ramek miseczki matecznikowe, następnie matka je zaczerwia i pszczoły budując mateczniki wychowują młode matki przygotowując rodzinę do podziału. Pierwsza rójka z reguły następuje około 10 dnia po zaczerwieniu miseczki i w momencie zasklepienia matecznika z matką. Możemy wówczas wykonać odkład wykorzystując ramki z matecznikami a pozostałe mateczniki zerwać. Jeżeli zależy nam na sile rodziny i zbiorach miodu to przedstawiamy przykładowy sposób rozrojenia rodziny we wcześniejszym poście. Jest to sposób trwający około tygodnia, ale bardzo skuteczny.

Wśród roślin miododajnych które kwitną w maju są:

  • sady – czereśnia, wiśnia, śliwa, grusza, jabłoń, itd …
  • mniszek lekarski
  • głogi
  • rzepak (główny pożytek towarowy na większości polskich pasiek).
  • Akacja (pod koniec maja)

Darz miód !

Przykładowe mateczniki rojowe:

Wszystkich chętnych do skorzystania z mini trutowiska zapraszamy do unasienniania matek pszczelich na specjalnie wydzielonym terenie w Psarach.

O kontakt prosimy z kol. Janem Niewiedziałem lub kol.  Kamilem Krzeczkowskim.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób unasienniania matek jednodniowych.

1. Do unasienniania jednodniówek stosujemy uliki na 4 mini rodzinki pszczele:

2. Jak widać na niżej załączonym zdjęciu, ulik weselny jest podzielony na 4 części, z osobnym wylotkiem z każdej strony w formie niewielkiego otworu o średnicy 1.5 – 2 cm:

3. Każda rodzinka pszczela jest osadzona w specjalnie przygotowanym pojemniku z przeźroczystymi ściankami z dwóch stron. W pojemniku jest przygotowany 1 plaster węzy oraz ciasto cukrowo-miodowe, następnie są umieszczane pszczoły w ilości ok. 2/3 szklanki oraz matka pszczela. Tak przygotowany ulik weselny z 4 rodzinkami pszczelimi przenosimy na 1 dobę do ciemnego pomieszczenia np piwnicy, następnie przenosimy na trutowisko celem unasiennienia i rozpoczęcia czerwienia przez matkę. Po czasie około 1 miesiąca matka jest wystarczająco dojrzała aby przygotować odkład lub zastąpić matkę pszczelą w rodzinie produkcyjnej. Ważna uwaga – nie należy przetrzymywać rodzinek pszczelich zbyt długo w ulikach ponieważ zawsze nastąpi wyrojenie takiej rodziny po zaczerwieniu plastra woszczyny.

Aby osiągać najlepsze efekty w miododajności rodzin pszczelich w ulach produkcyjnych matki należy wymieniać co 2 sezony.

Dziękujemy koledze Janowi Niewiedziałowi za cenne pomysły,wskazówki i oprowadzenie po trutowisku.

Zainteresowanych pszczelarzy skorzystaniem z Mini trutowiska zapraszamy do kontaktu z gospodarzami. Serdecznie zapraszamy.

 

administrator on Maj 20th, 2021

Przypomnienie:

 

Miesiące maj-czerwiec to szczególny okres kiedy pszczoły dążą do szybkiego rozwoju i naturalnego podziału rodziny pszczelej. Na nastrój rojowy w ulach szczególnie może mieć wpływ obecna zimna i deszczowa pogoda która utrzymuje się prawie od początku maja tego roku jak i często wpływ na to ma również matka pszczela w sytuacjach gdy nie wytwarza dostatecznej ilości feromonów ze względu na np. wiek. W takich przypadkach to pszczoły decydują o rozpoczęciu nastroju rojowego – stwierdzić to możemy nie tylko poprzez zmniejszenie intensywności lotów na wylotkach danej rodziny, ale szczególnie przy przeglądzie ramek gniazdowych oraz przy sprawdzaniu czy nie pojawiają się mateczniki w ulu. Zdjęcie mateczników rojowych przedstawiono poniżej:

 

Przeglądy gniazd rodzin pszczelich warto wykonywać dokładnie co 9 dni w okresie od końca kwietnia do końca czerwca. W sytuacji gdy rodzina zaczęła wychowywać nowe matki, zrywamy mateczniki, poszerzamy miejsce dla pszczół dokładając np. ramek z węzą i co szczególnie się poleca w tej sytuacji warto wykonać odkład odbierając z takiej rodziny 2-3 ramki z czerwiem i pszczołami je obsiadającymi. Jeżeli posiadamy już w rezerwie matkę unasiennioną dobrze jest w takiej rodzinie dokonać wymiany starej matki – warto pamiętać, że matka unasienniona powinna być już dojrzała tj. minimum 4 tygodniowa ze sprawdzonym czerwieniem – w innej sytuacji pszczoły w ulu produkcyjnym mogą nie przyjąć młodej matki.

W zaawansowanym nastroju rojowym sposób postępowania jest bardziej radykalny, ale zarazem efektywniejszy:

 

1. Korpus gniazdowy zdejmujemy z dennicy a na jego miejsce stawiamy korpus z miodnią.

2. Do miodni przenosimy jedną ramkę z czerwiem otwartym.

3. Jeżeli rodzina jest silna możemy na korpusie z miodnią ustawić korpus z suszem na miód.

4. Na tak przygotowane korpusy stawiamy specjalną powałkę która zarazem będzie dennicą dla pszczół ze starego korpusu gniazdowego. Otwory w powałce zamykamy szczelnie.

5.  Otwieramy otwór wentylacyjny który będzie wylotkiem w starej rodni w przeciwnym kierunku do poprzedniego głównego wylotka. Wszystkie pszczoły lotne opuszczą korpus z matką i przeniosą się do miodni która jest teraz ustawiona na dole.

6. W korpusie z matką i czerwiem niszczymy wszystkie mateczniki – nastrój rojowy powinien wygasnąć gdyż pszczoły lotne opuściły ul i pozostały z tutaj tylko pszczoły młode.

7. Dolna rodzina bezmateczna jest teraz rodziną produkcyjną. Pszczoły na jednej ramce z otwartym czerwiem założą mateczniki które po około tygodniu zrywamy i dokładamy kolejną ramkę z otwartym czerwiem.

8. Po upływie kolejnego tygodnia niszczymy mateczniki i łączymy z górnym korpusem w którym jest matka. Zaawansowany nastrój rojowy został rozładowany i rodzina taka dalej się rozwija i gromadzi miód z kolejnych pożytków.


administrator on Kwiecień 3rd, 2021

administrator on Marzec 29th, 2021

Zarząd Koła Pszczelarzy ze smutkiem informuje, że zmarł nasz kolega Adam Rejdych przeżywszy 78 lat. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 30 marca w Młoszowej o godz. 15:00.

Rodzinie oraz bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia oraz żalu z powodu straty – Zarząd oraz Członkowie Koła Pszczelarzy w Trzebini.

 

administrator on Marzec 20th, 2021

W imieniu prezesa ŚZP w Katowicach Zbigniewa Binko przesyłamy komunikat nr 1/2021:

 

1. Składki na rok 2021.

Składki opłacamy zgodnie z § 35 pkt.7 Statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 16/2020/21 z dnia 7 października 2020 roku.

Wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi: a) składka członkowska 40 zł (14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP), b) składka ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą (1,50 dla Koła; 2,50 dla ŚZP).

2. OC:

Składki na ubezpieczenie OC wynoszą 5 zł od pasieki do 60 uli, bez względu na to, czy jest stacjonarna czy wędrowna. W razie posiadania kilku pasiek, każdej w innym miejscu, od każdej należy uiścić opłatę 5 zł. Termin wpłaty i przesłania imiennych list upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Wzory list są do pobrania na stronie www.szpkatowice.pl. Należy pamiętać, że lista jest załącznikiem do polisy ubezpieczeniowej i jest niezbędna do ubezpieczenia pasieki. W liście konieczne jest podanie adresu pasieki, a w przypadku pasieki wędrownej zamiast adresu wpisanie „ wędrowna „ i podanie pożytków, na jakie będzie wywożona.

Inne ubezpieczenia m.in.: od zatruć, kradzieży i dewastacji uli można zgłosić w TUW indywidualnie lub za pośrednictwem biura ŚZP.

3. Szkolenie dla pszczelarzy w Szczyrku nie odbędzie się.

Ze względu na niemożność prowadzenia szkoleń stacjonarnych na naszej stronie internetowej będą pojawiać się regularnie porady pszczelarskie (zakładka „Porady”).

4. Matki i odkłady pszczele.

Kwota do ula wynosi w tym roku 4,50 zł. Wysokość przyznanej dotacji na matki i odkłady należy wyliczyć na podstawie ilości opłaconych rodzin pszczelich w kole, wg stanu na 30 września 2020 r. Do wysokości tak wyliczonej kwoty koło może zamówić matki i odkłady. Jeden pszczelarz może zakupić maksymalnie 50 % matek lub 20 % odkładów, a jeżeli chce kupić matki i odkłady może zakupić 30% matek i 20 % odkładów, według posiadanych rodzin w dniu 30.09.2020 r. Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich).W roku bieżącym za każdą zakupioną matkę unasienioną zwrot wyniesie 42 zł. ( tj. 70% z kwoty 60 zł za matkę pszczelą) . Jeżeli cena matki będzie niższa niż 60 zł wtedy refundacja wyniesie 70% wartości netto matki. Zwrot za odkład wyniesie 140 zł ( 70% z kwoty przyjętej przez KOWR do refundacji, która wynosi 200 zł). Przypominamy, że do dnia 31 marca 2021 roku należy złożyć zamówienie na matki i odkłady. Rezygnację z matek i odkładów także należy zgłosić (mailowo lub telefonicznie). Sposób obliczania kwoty refundacji, która należy się danemu kołu : mnożymy ilość rodzin w kole x 4,50zł , iloczyn dzielimy przez 42 zł, i wynik jest ilością matek do zakupienia przez koło ( bez uwzględniania ułamków ani na plus ani na minus). Listy producentów dołączamy do komunikatu. Wzorem lat ubiegłych Zarząd Związku podjął Uchwałę o dofinansowaniu w wysokości 10 zł do każdej matki z trutowiska.

5. Leki przeciw warrozie dotowane w 2021 roku.

 Apiwarol – 5 tabletek/ul – 12 zł/ul

 Apivar – 2 paski /ul- 12,50 zł/ul (tylko wielokrotność 10 pasków – cała paczka)

 Biowar 500 – 2 paski/ul – 12,50 zł/ul

 Bayvarol- 4 paski/ul- 20 zł/ul

 Polyvar Yelow – 2 paski do umieszczenia na wylotku ula po sezonie – 25 zł/ul – (tylko wielokrotność 10 pasków – cała paczka)

 Apiguard – 2 tacki /ul -18,50 zł/ul

 Api Life Var – 4 płytki do odparowywania/ul – 28 zł/ul

 Thymovar – 2 płytki do odparowywania/ul – 18 zł/ul

 Oxybee – płyn do polewania ( butelka na 22 rodziny) – 180 zł

 Varromed – płyn do polewania (butelka na 12 rodzin) – 105 zł Listy pszczelarzy z zamówieniami na leki prosimy przysyłać do 30 kwietnia 2021 roku. Można zamawiać tylko jeden rodzaj leku ( jeden pszczelarz – jeden lek).

6. Badanie próbek miodu

Do dnia 17 czerwca 2021 roku można oddać próbki miodu do badania fizykochemicznego oraz analizy pyłkowej miodu. Próbki opisane ( imię i nazwisko, koło, rodzaj miodu, data pobrania miodu i rodzaj analizy) w pojemnikach z apteki (200 g) prosimy dostarczyć do biura ŚZP w Katowicach. Wraz z oddaniem próbki należy opłacić kwotę podatku VAT  za analizę fizykochemiczną – 60 zł  za analizę pyłkową ( udział pyłku przewodniego ) – 20 zł  szczegółowa analiza pyłkowa – 40 złW związku z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa w edycji 2020-2022 Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, pszczelarze, którzy chcą wykonać badania miodu muszą posiadać decyzję o nadaniu nr Rolniczego Handlu Detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej i posiadać co najmniej 10 rodzin pszczelich na dzień 30 września 2020r.

7. Zasady zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach dotacji 2021:

Sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2020 roku posiadał co najmniej 10 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)  refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 12 000 zł . Zwrot wyliczony zostanie przez KOWR dla każdego pszczelarza indywidualnie.  Można zakupić sprzęt pszczelarski, taki jak :

 miodarki  odstojniki  dekrystalizator  stoły do odsklepiania plastrów  suszarki do suszenia obnóży pyłkowych  topiarki do wosku  urządzenia do kremowania miodu  refraktometry  wózki ręczne do transportu uli  wialnie do pyłku  ule lub ich elementy  poławiacze pyłku  sprzęt do pozyskiwania pierzgi.

Sprzęty inne niż podane wyżej nie są refundowane. Nie jest również refundowany sprzęt do hodowli matek. Informację o szczegółach dotyczących spisywania umów na zakup sprzętu w 2021 roku opublikujemy na stronie internetowej www.szpkatowice.pl . Będzie to forma zdalna, taka jak w zeszłym roku.

8. Zasady zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej w ramach dotacji 2021:

Sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2020 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)  refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą ( łącznie w sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022). Można zakupić :

 przyczepy (lawety) do przewozu uli,  wagi pasieczne,  urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,  elektryzatory (pastuchy elektryczne)  lokalizatory GPS do uli.

Informację o szczegółach dotyczących spisywania umów na zakup urządzeń do gospodarki wędrownej w 2021 roku opublikujemy na stronie internetowej www.szpkatowice.pl . Będzie to forma zdalna, taka jak w zeszłym roku.

9.Przypominamy, że należy niezwłocznie dostarczyć do biura ŚZP potwierdzenia odbioru matek za rok 2019. (Ostateczny termin upłynął w lutym 2020 r). Na dzień redagowania komunikatu 24 koła nie dopełniły tego obowiązku. Należy także dostarczyć, tak szybko jak to możliwe, potwierdzenia odbioru matek za rok 2020. W przypadku kontroli z KOWR, brak potwierdzenia może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji.

10.Koła Pszczelarzy, które starają się o dotacje z Urzędów Gmin prosimy o składanie dokumentów do biura Związku przynajmniej na tydzień przed terminem, celem zapoznania się z wnioskiem i podpisania dokumentów przez Zarząd Związku.

11.W styczniu 2021 roku została wydana w małym nakładzie książka autorstwa Adama Wilczyńskiego pod tytułem „Pszczelarskie pasje w 100-letniej historii Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach”. Dystrybucją książki będzie się zajmowała Sekcja Historyczna.

12.Biuro jest nieczynne do odwołania. Pracujemy zdalnie. Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny. Punkt zaopatrzenia jest czynny tylko w środy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel: 667 865 877.

13.O bieżących sprawach Związku informujemy na naszej stronie internetowej www.szpkatowice.pl .

administrator on Marzec 19th, 2021

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Duszy.  Składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako przyjaciel Pszczelarzy.


Zarząd oraz Członkowie Koła Pszczelarzy w Trzebini.

POBUDZANIE DO WIOSENNEGO ROZWOJU

W pierwszej części zwróciłem uwagę na bagatelizowaną przez wielu pszczelarzy wilgoć w naszych ulach podczas zimowli rodzin pszczelich, a także na różnego rodzaju zagrożenia płynące z niewłaściwie działającej wentylacji. Przypomniałem również zagadnienia związane z termiką rodziny pszczelej. Jeśli na początku roku kalendarzowego stworzymy w ulach dogodne warunki cieplne, to prawdopodobieństwo podjęcia przez matki pszczele czerwienia już pod koniec stycznia, wzrasta wielokrotnie w porównaniu z rodzinami, które maja trudności z utrzymaniem dogodnych warunków cieplnych w gnieździe. W lutym powinny się pojawić w rodzinach pszczelich młode pszczoły, które wraz z nadejściem ciepłych dni opuszczą ul i będą zbierać nektar oraz pyłek kwiatowy. Ilość tych robotnic zależy w dużej mierze również od działań podjętych przez pszczelarza.

Pierwszy czerw w rodzinie pszczelej

Jeśli pszczoły dobrze przezimowały i matki podjęły czerwienie pod koniec stycznia, to znak, że przyszedł czas na nasze działania, aby „zmusić” matki pszczele do intensywnego czerwienia. Ponieważ liczba składanych jajeczek w ciągu doby przez matki jest różna i zależy od wielu czynników, pszczelarz powinien zminimalizować je wszystkie działające na niekorzyść rodziny pszczelej. Przede wszystkim musimy mieć wiedzę na temat czynników powodujących ograniczanie matek w czernieniu, a także pobudzających matki do intensywnego składania jajeczek pod koniec zimy i bardzo wczesną wiosną. Do czynników hamujących podjęcie i szybki wzrost czerwienia możemy zaliczyć: choroby, złą wentylację uli, wiek matki (im starsza, tym później podejmuje czerwienie), a także jakość i ilość zapasów pokarmowych (zwłaszcza brak pierzgi w plastrach), stan rodziny pszczelej („spracowanie” jesienne i zimowe robotnic, jeśli np. brały udział w przerabianiu pokarmu węglowodanowego lub nie wykształciły odpowiednio dużego ciała tłuszczowego itp.) oraz niesprzyjające warunki pogodowe. Wszystkie wymienione aspekty (oczywiście oprócz ostatniego) my – pszczelarze możemy i powinniśmy minimalizować przez cały rok kalendarzowy. Nasze starania zostaną nagrodzone wiosną w postaci bardzo silnych i zdrowych rodzin pszczelich, co z pewnością przełoży się na wielkość zbiorów. Z drugiej strony, na termin rozpoczęcia czerwienia przez matki oraz jego intensywność, decydujący wpływ ma kondycja rodziny pszczelej i samej matki, a przede wszystkim dostępność pokarmu, zwłaszcza białkowego. O tej porze roku jedynym źródłem pokarmu białkowego jest pierzga oraz drobiny pyłku zawarte w miodzie, Według różnych autorów powinno przeznaczyć się około 1,5-2,5 kg pierzgi (zgromadzonej w plastrach) na silną rodzinę pszczelą. Ilość ta zapewnia normalne funkcjonowanie rodziny w czasie zimy, a co najważniejsze jest czynnikiem wpływającym na szybkie pojawienie się czerwiu w rodzinach pszczelich. Robotnice, które jesienią nie karmiły czerwiu, zaczynają w pierwszej kolejności zjadać duże ilości miodu, w którym znajduje się spora ilość ziaren pyłku. Pyłek ten jako pokarm białkowy wpływa na rozwinięcie (uaktywnienie) się gruczołów głowowych, przede wszystkim gruczołów żuwaczkowych i gardzielowych produkujących mleczko pszczele. Mleczkiem pszczelim karmiona jest matka, w jajnikach której rozwijają się jaja. Zjadanie dużych ilości miodu przez robotnice powoduje także podniesienie temperatury w gnieździe do około 34,5ºC. Wymienione czynniki powodują, że w rodzinie pszczelej pojawia się czerw. Początkowo matka składa niewiele jaj w środkowej części plastra, zataczając coraz większe kręgi. Z tego krótkiego opisu można wyciągnąć co najmniej dwa bardzo ważne wnioski. Po pierwsze, należy tak przygotować rodziny pszczele do zimowli, aby miały wystarczający zapas miodu. W literaturze fachowej zapas ten jest określany na poziomie 4-5 kg, oprócz zapasu syropu podanego przez pszczelarza w ilości 12-15 kg na rodzinę. Dlatego podczas ostatniego wirowania miodu, należy zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt.
Po drugie, w rodzinach pszczelich powinno być jak najwięcej pszczół, u których jesienią poprzedniego roku nie uaktywniły się gruczoły głowowe (nie były karmicielkami). Dlatego ważne jest, aby pod koniec września w rodzinach pszczelich nie było już czerwiu, który należy wykarmić. Robotnice, które były dobrze odżywione i nie brały udziału w żadnych pracach jesienią, w lutym przejmują wszystkie obowiązki i to od nich zależy tempo rozwoju rodziny pszczelej. Zdarzyć się może, że matka zacznie składać jaja, ale pszczoły z różnych względów nie będą chciały opiekować się potomstwem. Czerwienie matki zostanie wtedy przerwane, co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia pszczelarza. ale niekoniecznie z punktu widzenia pszczół. Pszczoły potrafią ocenić zapas pokarmu, a nawet kondycję matki pszczelej. Jeśli dojdzie do opóźnienia czerwienia, to należy poszukać przyczyny takiej sytuacji, aby w przyszłości uniknąć przykrej dla nas „niespodzianki”.

Metody pobudzania rodzin pszczelich pod koniec zimy

Metod pobudzania rodzin pszczelich, a w zasadzie matek, do intensywnego czerwienia jest kilka. Jednak w lutym, gdy zima daje o sobie znać, nie możemy zastosować np. odsklepiania zapasów pokarmu w gnieździe. Istnieją jednak metody pozwalające na stworzenie lepszych warunków rozwoju pszczół, aby matki pszczele intensywniej czerwiły. Jedną z takich metod jest podkarmianie pobudzające rodzin pszczelich, które w ulach korpusowych przeprowadza się przy użyciu otworów wentylacyjnych w powałce. Takie karmienie jest proste i bardzo szybkie w wykonaniu. Pod ocieplenie podaje się pojemnik z pokarmem. Ciepło unoszące się do góry, dodatkowo ogrzewa pokarm, który pszczoły bardzo chętnie pobierają. Rozwiązanie takie jest bardzo wygodne, a przy tym bardzo skuteczne. W ten sposób pracuje wielu pszczelarzy. W mojej pasiece sposób ten jest z powodzeniem stosowany od kilku sezonów. Przy zastosowaniu tego rozwiązania, musimy jednak o czymś pamiętać. Po pierwsze. nie możemy podkarmiać zbyt wcześnie, kiedy na zewnątrz temperatura jest niższa od 6-7ºC, ponieważ pszczoły niechętnie będą pobierać podany pokarm Po drugie, jeśli dajemy pszczołom ciasto, to muszą one mieć nieograniczony dostęp do wody. Zastosowanie poidła ustawionego miedzy ulami w lutym, kiedy temperatura w nocy spada bardzo często poniżej zera, jest niedobrym rozwiązaniem. Dlatego należy stosować powałkowe poidła dla pszczół. Sprawdzają się one w praktyce.
W tym przypadku możemy wykorzystać małe słoiki o pojemności około 0,3-0,5 litra z otworkami w zakrętce, używanymi do podawania syropu. Wlewamy ciepłą wodę do słoików i odwracając je, wstawiamy w otwór wentylacyjny, usuwając pajączek. Zaletą takiego rozwiązania jest brak możliwości zamarznięcia wody, a wręcz przeciwnie – woda jest podgrzewana przez ciepło pochodzące z ula. Dodatkowo pszczoły chętniej pobierają wodę z poidła w powałce, ponieważ znajduje się tuż nad plastrami z czerwiem.
Niektórzy pszczelarze stosują syrop w stosunku 1:1, jednak podkarmianie pobudzające nie ma na celu uzupełnienia zapasów węglowodanowych w rodzinach pszczelich, a pobudzenie pszczół do intensywnego rozwoju. Dlatego po tę metodę możemy sięgnąć później, gdy dobowa temperatura zewnętrza ustabilizuje się na poziomie plus 8-10ºC.

Kiedy zastosować podkarmianie ?

Odpowiedź na pytanie kiedy rozpocząć dokarmianie, jest jedną z trudniejszych. Zbyt wczesne podanie pszczołom pokarmu, może bowiem przynieść więcej szkody niż pożytku. Natomiast zbyt późne podkarmienie, nie przyniesie spodziewanego efektu w postaci wzmożonego rozwoju rodzin pszczelich. W lutym aura raczej nie pozwoli na skontrolowanie gniazd i ocenę kondycji naszych podopiecznych. Chociaż w ubiegłym roku 19 lutego była temperatura pozwalająca na szybki przegląd gniazd i ocenę zapasów pokarmu, oraz sprawdzenie czy jest czerw i białko. Wszystkie te czynności robimy bardzo szybko i sprawnie, i oczywiście wszystko notujemy. Nie wiadomo jak będzie w tym roku, ale zapowiadane są ciepłe dni pod koniec lutego. Dlatego trzeba być przygotowanym, aby przy korzystnej pogodzie sprawdzić gniazda i zapewnić rodzinom cztery podstawowe warunki.
Po pierwsze – sprawdzić ilość pokarmu (węglowodany) ok. 0,8kg na ramkę, oraz czy jest matka. W tym czasie nie podkarmiamy syropem!
Po drugie – sprawdzamy ilość białka (pierzga), w razie potrzeby podajemy ciasto miodowo – pyłkowe, którego pszczoły potrzebują do karmienia młodego czerwiu.
Po trzecie – jeśli w rodzinach jest czerw musimy podać wodę, aby pszczoły nie musiały wylatywać na zewnątrz, bo temperatura się zmienia i przy niekorzystnych warunkach pogodowych dużo pszczół ginie. Słoik z wodą należy ocieplić.
Po czwarte – należy zapewnić pszczołom ciepło. Jak wcześniej wspomniałem, ja zimuję na powałkach bez listewek, ale przy pierwszym przeglądzie zakładam listewki między ramki usuwając puste ramki. Między pierwszą a drugą ramką zakładam listewkę z dwoma wycięciami ok. 3cm pod pajączkami, aby pszczoły mogły wyjść po ciasto i wodę. Ciasto kładę na ramki obok otworu w listewce i przykrywam otwór w powałce plastikowym przeźroczystym podstawkiem, aby mieć wgląd ile pokarmu zostało wzięte. Wcześniej zabieram pół nadstawkę spod gniazda i daję na powałkę i na to dopiero daszek. Pajączki od strony zatworu zostają w połowie otwarte aby nie dopuścić do wilgoci. Podczas zabierania pół nadstawki czyszczę szuflady na dennicy i usuwam osyp. Dobrze mieć zapasowe szuflady, wtedy wszystko idzie sprawniej.
Gdyby się okazało, że nie ma matki lub rodziny są słabe, to z łączeniem musimy poczekać, i przeprowadzić znacznie później niż w lutym, myślę że końcem marca. Mimo wielkiej mądrości pszczół, to pszczelarz musi pomóc rodzinom pszczelim podejmując właściwe decyzje i we właściwym czasie. Nie ma żadnej konkretnej wskazówki, w jaki sposób określić datę rozpoczęcia podkarmiania pobudzającego. Myślę, że najlepszą metodą jest określenie przybliżonej daty pierwszego oblotu. Można ją wyznaczyć na podstawie długoterminowych prognoz pogody, które coraz trafniej potrafią określić pogodę nawet na 14 dni, co nas pszczelarzy zadowala. Jeśli pogoda nie pozwala na tak wczesne podanie pokarmu rodzinom pszczelim, to lepiej jest odłożyć tę czynność na później.

Pozdrawiam koleżanki i kolegów pszczelarzy, życząc dużo zdrowia, zdrowych i silnych pszczół, oraz satysfakcji z pszczelarzenia.

Tadeusz Mamica – skarbnik
W przygotowaniu tych materiałów korzystałem z wiedzy zdobytej podczas lektury miesięcznika „Pszczelarstwo”.

administrator on Luty 2nd, 2021

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowo powstałą akcją na rok 2021 w naszej gminie Trzebinia, a która dotyczy również naszego Koła Pszczelarzy.

Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie Urzędu Miasta Trzebinia oraz w zakładce na naszej stronie „Eko-Akcja 2021″ http://szptrzebinia.nstrefa.pl/?page_id=2387

Zapraszamy do zapoznania się z tematem i włączenia się w inicjatywę.

https://trzebinia.pl/ochrona-srodowiska/stan-srodowiska-i-plany-ochrony/trzebinia-po-stronie-naturyadministrator on Luty 2nd, 2021

Ponownie zapraszamy na bezpłatne wykłady pszczelarskie organizowane przez firmę Łysoń w dniu 20 lutego br. o godz. 14:45

Udział oczywiście jest bezpłatny, wykłady na żywo w trybie Online. Zapisy na stronie: https://lyson.com.pl/blog/aktualnosci/bezp%C5%82atne-wyk%C5%82ady-pszczelarskie-webinar-online

Program:

dr hab. Paweł Chorbiński „Aktualne wyzwania w żywieniu pszczół-fakty, które musisz znać” cz I

Bartłomiej Koniarski ”Pokarmy – co aktualnie mamy w ofercie ?”

Phd Dr. Daniel Cristian Popovici  „Znaczenie żywienia uzupełniającego w pszczelarstwie”

dr hab. Paweł Chorbiński „Aktualne wyzwania w żywieniu pszczół-fakty, które musisz znać” cz II

 

 

administrator on Styczeń 1st, 2021

Mamy przyjemność zaprosić na bezpłatne wykłady pszczelarskie organizowane przez firmę Łysoń w dniu 16stycznia br. o godz. 14:45

Udział oczywiście jest bezpłatny, wykłady na żywo w trybie Online. Zapisy na stronie: https://lyson.com.pl/content/275-bezplatne-wyklady-webinar-online

Program:

15:00 „Choroby pszczół i czerwiu – najczęściej zadawane pytania cz.1″ dr. Anna Gajda

16:00 „Polscy pszczelarze – pionierzy czy niewykorzystany potencjał” p. Tomasz Łysoń

17:15 „Choroby pszczół i czerwiu – najczęściej zadawane pytania cz.2″ dr. Anna Gajda

 

administrator on Styczeń 1st, 2021

administrator on Grudzień 22nd, 2020

administrator on Grudzień 22nd, 2020

1. Z Komunikatem przesyłamy życzenia świąteczno-noworoczne dla Pszczelarzy i Ich Rodzin. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w trudnym czasie pandemii.

2. Składki na rok 2020.

Składki opłacamy zgodnie z par. 35 pkt. 7 Statutu na podstawie Uchwały Zarządu ŚZP w Katowicach nr 16/2020/21 z dnia 7 października 2020 roku.

Wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi:

a) składka członkowska 40 zł (14zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP)

b) składka ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą (1,50 zł dla Koła, 2,50 zł dla ŚZP)

3. Koła Pszczelarzy które starają się o dotacje z Urzędów Gmin prosimy o składanie dokumentów do biura Związku przynajmniej na tydzień przed terminem, celem zapoznania się z wnioskiem i podpisania dokumentów przez Zarząd Związku.

4. Szkolenie dla pszczelarzy w Szczyrku.

O ile sytuacja epidemiczna pozwoli, planujemy w dniach 19-21 marca 2021 roku. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.

5. W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa w edycji 2020-2022 Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, pszczelarze którzy chcą zakupić sprzęt pszczelarski, ule, urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej (przyczepy, wagi pasieczne) oraz wykonać badania miodu muszą posiadać decyzję o nadaniu nr Rolniczego Handlu Detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej. Prosimy, aby osoby chcące w przyszłym roku korzystać z tych programów, już rozpoczęły procedurę rejestracji sprzedaży bezpośredniej lub RHD.

6. Prosimy o przysyłanie list członków (wystarczy imię, nazwisko i numer weterynaryjny) chętnych na zakup sprzętu w 2021 roku do 15 lutego 2021 r. W przypadku urządzeń do gospodarki wędrownej, prosimy o wyszczególnienie sprzętu oraz podanie producenta.

7. Zasady zakupu sprzętu w ramach dotacji 2021.

Sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2020 roku posiadał co najmniej 10 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny).

Refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 12 000 zł oraz wyliczona zostanie przez KOWR dla każdego pszczelarza indywidualnie.

Można zakupić sprzęt pszczelarski taki jak:

- miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepiania plastrów, suszarki do suszenia obnóży pyłkowych, topiarki do wosku, urządzenia do kremowania miodu, refraktometry, wózki ręczne do transportu uli, wialnie do pyłku, ule lub elementy uli, poławiacze pyłku, sprzęt do pozyskiwania pierzgi.

Zasady zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej w ramach dotacji 2021:

- sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 wrzesień 2020 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD ( Rolniczy Handel Detaliczny).

- refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą (łącznie w sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

- można zakupić: przyczepy (lawety) do przewozu uli. wagi pasieczne, urządzenia dżwigowe do załadunku i rozładunku uli, elektryzatory (pastuchy elektryczne), lokalizatory GPS do uli.

Informację o sposobie spisywania umów na zakup sprzętu w 2021 roku opublikujemy na stronie internetowej www.szpkatowice.pl niezwłocznie po otrzymaniu umowy z KOWR w Warszawie.

8. Biuro oraz punkt zaopatrzenia są nieczynne do odwołania. Pracujemy zdalnie. Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny.

9. O bieżących sprawach Związku informujemy na naszej stronie internetowej: www.szpkatowice.pl

administrator on Grudzień 22nd, 2020

Koleżanki i koledzy, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma uwagami dotyczącymi zimowli naszych pszczół. Okres zimowli możemy podzielić na trzy zasadnicze etapy: 1) okres, kiedy rodziny pszczele jeszcze wychowują czerw; 2) okres bez czerwiowy oraz 3) kiedy matka pszczela podejmuje czerwienie pod koniec zimy. W obecnym czasie jesteśmy w II etapie zimowli.

Myślę, że nasze pszczoły zostały odpowiednio zakarmione na zimę oraz wyleczone. W tej części pragnę zwrócić uwagę na wielki kłopot z wilgocią w naszych zimujących rodzinach pszczelich. Aby matki pszczele podjęły czerwienie pod koniec stycznia, my – pszczelarze musimy stworzyć im najdogodniejsze warunki ku temu. Wydaje się, że w dużej mierze to nie choroby trapią nasze podopieczne, a zła wentylacja podczas zimowli, zwłaszcza w ostatnim jej okresie. W okresie bez czerwiowym, kiedy pszczoły znajdują się w kłębie, spożywają bardzo niewiele pokarmu w ciągu doby i ilość wydalanej pary wodnej oraz dwutlenku węgla jest minimalna. Wszystkie procesy życiowe pszczół są nieco spowolnione, a temperatura kłębu zimowego również jest niejednakowa. W zewnętrznej warstwie kłębu. tzw. otoczce, temperatura oscyluje na poziomie 5ºC, a nawet mniej na jej powierzchni. Temperaturę 25-30ºC utrzymują pszczoły w centrum kłębu. Cały złożony proces wytwarzania ciepła w rodzinie pszczelej jest skorelowany z ograniczeniem jego strat w wyniku skupienia się pszczół. Przy spadku temperatury zewnętrznej wzrasta metaboliczna produkcja ciepła proporcjonalnie do wahań temperatury otoczenia. W wyniku wzmożonego metabolizmu wzrasta również wydalanie dwutlenku węgla (CO2). Dlatego podczas całej zimowli, a zwłaszcza podczas mroźnych zim, właściwa wentylacja uli jest bardzo ważna.

Pszczoły poradzą sobie z mrozem, jeśli mają zgromadzone odpowiednie zapasy pokarmowe, jednak wilgoć, która może powstać w wyniku zwiększonego metabolizmu, oraz zwiększone stężenie CO2 może stanowić realne zagrożenie przezimowania rodzin pszczelich. Właściwe zakarmienie rodzin pszczelich, wydaje się być punktem wyjścia do dobrego przezimowania pszczół. Przeprowadzone badania potwierdziły, że stopień zawilgocenia gniazd zależy w dużym stopniu od pokarmu podanego pszczołom podczas jesiennego zakarmiania.

Największe zawilgocenie gniazd było w rodzinach zimujących na zapasach miodu, a najmniejsze na zapasach syropu cukrowego. Zawilgocenie gniazd, jest zjawiskiem ze wszech miar bardzo szkodliwym. Pszczoły utrzymywane w wilgotności względnej 25%, 51% i 75% nie wykazują różnic w długości życia, ale 95% wilgotność względna wpływa na stan fizjologiczny pszczół, skracając ich życie o jedną czwartą.

Rodzina pszczela w okresie zimowli zużywa do spalenia wszystkich cukrów zawartych w pokarmie węglowodanowym około 15 litrów tlenu zawartych w około 70 litrach powietrza atmosferycznego. W efekcie powstaje prawie 90 litrów produktów gazowych, w których znajduje się około 15 litrów pary wodnej. W kłębie zimującej rodziny pszczelej wilgotność względna sięga poziomu 50-80%. a wilgotność bezwzględna jest o 1-2 mg/l wyższa niż powietrza na zewnątrz kłębu. Według badań, powietrze okrążające kłąb przy temperaturze 10 C jest około 8,5 razy bardziej wilgotne niż powietrze na zewnątrz ula. Tak duże stężenie pary wodnej wymaga bardzo sprawnej wentylacji wnętrza ula, w którym zimują pszczoły. Dlatego w takim przypadku możemy użyć  pustego korpusu pod gniazdo. Ja stosuję półnadstawkę.

Podczas oddychania powstaje poza parą wodną dwutlenek węgla (CO2) w ilościach dwukrotnie większych niż para wodna. Tak duże stężenie dwutlenku węgla jest bardzo niekorzystne, ponieważ może doprowadzić do szybszego starzenia się pszczół, poza tym wpływa na zmniejszenie zużycia pokarmu i w efekcie opóźnienie rozpoczęcia czerwienia przez matki pod koniec zimy lub bardzo wczesną wiosną. Nasze cele są w tym czasie zgoła odmienne dlatego należy skutecznie obniżyć zawartość CO2 we wnętrzu ula. W powietrzu atmosferycznym stężenie dwutlenku węgla wynosi 0.025-0.03%. W zimującej rodzinie stężenie dwutlenku węgla może wzrosnąć do około 4%. kosztem tlenu, którego stężenie obniża się z 21 do 17%. Pamiętajmy, ze rodzina pszczela znajduje się w okresie bez czerwiowym. a wiec teoretycznie jest to okres, kiedy powinna wykonywać jak najmniej prac. Wysokie stężenie dwutlenku węgla pozbawia robotnice „sił witalnych”, a przecież najważniejszy okres rozpoczęcia czerwienią przez matkę jest dopiero przed nimi.

Dbając o właściwą wentylację naszych uli, możemy wpłynąć pośrednio na zwiększenie siły naszych rodzin pszczelich bardzo wczesną wiosną. Nie ma metody, która pozwalałaby na całkowite pozbycie się wilgoci w ulu. Jednak przy zastosowaniu pewnych zabiegów, można i należy stworzyć taki system wentylacji, który zminimalizuje powstawanie wilgoci w środowisku ula. Wszystkie nasze przedsięwzięcia mają na celu poprawę wydajności usuwania pary wodnej i dwutlenku węgla z wnętrza ula, przy jednoczesnym „odizolowaniu” rodziny pszczelej od warunków środowiskowych.

Ja mam wszystkie ule styropianowe, a pszczoły zimuję bez beleczek na powałkach z otwartymi dekielkami wentylacyjnymi od strony zatworu (dwa narożne) i zmniejszony wylotek. Pod gniazdo wstawiam pustą półnadstawkę.

W następnej części będzie o sposobach przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich w lutym i marcu.

Pozdrawiam – Tadeusz Mamica Skarbnik

administrator on Grudzień 7th, 2020

W dniu dzisiejszym 7 grudnia z okazji dnia Św. Ambrożego życzymy wszystkim pszczelarzom, miłośnikom pszczół i ich rodzinom wszelkiego dobra, zdrowia i pomyślności. Życzymy dobrej pogody w nowym sezonie i kwiatów pełnych nektaru, a w ulach zdrowych i pracowitych pszczół. Życzymy wielu słodkich chwil z łyżeczką miodu w ręce w otoczeniu życzliwych ludzi, zaś Święty Ambroży niech się za nami wstawia i wyprasza Boże błogosławieństwo.

Z pszczelarskim pozdrowieniami – Pszczelarze z Koła w Trzebini.

 

administrator on Listopad 30th, 2020

W dniu imienin Panu Andrzejowi Urydze – Staroście Chrzanowskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, radosnych pogodnych dni oraz wielu prawdziwych przyjaźni – Pszczelarze z Koła w Trzebini.

administrator on Listopad 30th, 2020

Wszystkim Andrzejom, pszczelarzom oraz naszym sympatykom w dniu ich Imienin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz spełnienia marzeń składa Zarząd Koła Pszczelarzy w Trzebini !

administrator on Listopad 7th, 2020

 

administrator on Październik 2nd, 2020

W związku z nasilającą się pandemią decyzją Zarządu Koła z dnia 2 października zebranie Koła pszczelarzy w Trzebini planowane na niedzielę 4 pażdziernika zostaje odwołane. Prezes Jacek Chrząścik.

administrator on Wrzesień 22nd, 2020

Zapraszamy na zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła które odbędzie się w dniu: 

4 pażdziernika 2020 roku w  Kinie „Sokół” w Trzebini o godz. 8:30.

 

Na zebraniu obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego:

- obowiązkowa maseczka u każdego uczestnika zebrania.

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na salę kinową.

 

Porządek zebrania:

- omówienie poprzedniego zebrania,

- omówienie spraw bieżących Koła,

- szkolenie tematyczne.

 

Zapraszamy.

W dniu 30 sierpnia br. o godzinie 18:30 odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie rzeźby Św. Ambrożego podczas corocznej  imprezy Herbatka u Zieleniewskich w Dworku Zieleniewskich w Trzebini.

Pszczelarze z naszego Koła składają serdeczne podziękowania fundatorowi rzeźby Panu Burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi, wykonawcy rzeźby Panu Stanisławowi Wojtasowi z Klubu rzeźbiarskiego Pegas w Trzebini oraz członkom naszego Koła Panu Łukaszowi Jaworkowi, Józefowi Nowakowi, Aleksandrowi Jelonkowi, Stanisławowi Gągolskiemu i Władysławowi Janocie za ustawienie rzeźby w Parku Zieleniewskich.

Figurę Św. Ambrożego poświęcił Ksiądz Proboszcz Stanisław Bercel.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za okazane wsparcie.

 

administrator on Sierpień 26th, 2020

Składamy serdeczne i gorące podziękowania Panu Burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi wraz z zastępcami Panią Anitą Lipnicką i Panem Mirosławem Cholewą, oraz Radnym Miasta Trzebini za udzielone wsparcie  pszczelarzom z Koła Pszczelarskiego Trzebinia w sezonie 2019/2020. 

administrator on Czerwiec 1st, 2020

Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odszedł od nas kolega oraz wieloletni i zasłużony pszczelarz Pan Tadeusz Kasprzyk.

Msza św. odbędzie się we wtorek 2 czerwca o godzinie 15:00 w Bazylice Mniejszej Salwatorianów w Trzebini.

Uroczystość pogrzebowa po mszy św. na cmentarzu komunalnym przy Kościele Św. Piotra i Pawła na ulicy Luzara w Trzebini.

Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

administrator on Kwiecień 10th, 2020

administrator on Kwiecień 3rd, 2020

Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odszedł nasz kolega pszczelarz Pan Edward Uracz. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy szczerego współczucia.

 

administrator on Marzec 31st, 2020

Prosimy o zamawianie mailowo lub telefonicznie u Skarbnika Koła leków przeciw warrozie w terminie ostatecznym do 20 kwietnia b.r.

Telefon do Skarbnika p. Tadeusza Mamicy 694 204 714

Email: tadmari@poczta.onet.pl

W zgłoszeniu proszę podać wybrany lek oraz ilość uli do leczenia.

Lista dostępnych leków w refundacji:

Leki  DO ZWALCZANIA WARROZY refundowane w 2020 r.

 

Nazwa leku

i substancja lecznicza

Ilość leku na rodzinę

Kwota wpłaty

Leki z amitrazą

APIWAROL

(amitraza 12,5 mg)

Biowet, Puławy

5 tabletek/rodzinę

12,00 zł/ul

APIVAR

(amitraza 500 mg)

Veto-pharma,Francja

2 paski do zawieszenia w ulu na rodzinę

12,50 zł/ul

BIOWAR

(amitraza 500 mg)

Biowet, Puławy

2 paski do zawieszenia w ulu na rodzinę

12,50 zł/ul

Leki z flumetryną

BAYVAROL

(flumetryna 3,6 mg)

Bayer Leverkusen, Niemcy

4 paski do zawieszenia w ulu na rodzinę

20 zł/ul

POLYVAR YELLOW

(flumetryna 275 mg)

Bayer Leverkusen, Niemcy

2 paski do umieszczenia na wylotku ula po sezonie.

Stosować tylko i wyłącznie na wylotku ula.

25 zł/ul

Leki z tymolem

APIGUARD

(tymol 12,5 g)

Vita Europe, Wielka Brytania

2 tacki do odparowywania na ul

18,50 zł/ul

API LIFE VAR

(tymol 8 g olejki eteryczne)

Chemicals Laif, Włochy

4 płytki do odparowania na ul

28 zł/ul

THYMOVAR

(tymol 15 g)

AndermattBioVet,Szwajcaria, Niemcy

2 płytki do odparowania na ul

18 zł/ul

Leki z kwasami organicznymi

OXYBEE

kwas szczawiowy

olejki eteryczne, glicerol

Dany Bienenwohl GmbH, Niemcy

(Veto-pharma,Francja)

Płyn do polewania na pszczoły

1000g butelka

/22 rodziny/

180 zł

VARROMED

(kwas mrówkowy 5 mg/ml,

  kwas szczawiowy 44 mg/ml)

BeeVital, Austria

Płyn do polewania na pszczoły

555 ml butelka

/12 rodzin/

105 zł

 

Leki z kwasami organicznymi zamawia się w całych butelkach,

Dotacja będzie tylko do ilości uli zgłoszonych na dzień 30 września 2019 w KOWR.

Można zamawiać tylko jeden rodzaj leku ( jeden pszczelarz – jeden lek).

 

administrator on Marzec 10th, 2020

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju kwietniowe zebranie Koła oraz szkolenie w MOKSiRze zostają odwołane.

 

Kwietniowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2020 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 8:30 ze względu na zaplanowane szkolenie pszczelarskie o godz. 10:00 w Auli odczytowej MOKSiR w Chrzanowie.

 

administrator on Luty 28th, 2020

W dniu 26 lutego br. nowym Przewodniczący Powiatowej Rady Bartniczej został kolega Jacek Chrząścik – gratulujemy !

administrator on Luty 13th, 2020

Chorobę wywołuje pierwotniak atakujący dorosłe pszczoły. Rozwija się on w jelicie środkowym, powodując zaburzenia w trawieniu i wchłanianiu pokarmu.

Choroba ujawnia się na wiosnę i w zależności od stopnia zakażenia może mieć przebieg skryty lub jawny.

Zarażona rodzina jest po zimowli znacznie osłabiona, wolno odbudowuje plastry i wychowuje mało czerwiu.

Zbiory miodu są małe, niewiele zbieraczek wylatuje w pole, a pszczoły siedzące na plastrach mają rozciągnięte odwłoki i sprawiają wrażenie bardzo łagodnych.

W zaawansowanym stadium choroby pojawia się biegunka, która ma szczególnie duże nasilenie podczas pierwszego oblotu. Na przedniej ścianie ula widać plamy jasnego kału, pobrudzone są również plastry i wnętrze ula. W kale chorych pszczół znajduje się dużo niewchłoniętych cukrów, przez co są słodkie i robotnice je zlizują – w ten sposób choroba rozprzestrzenia się w ulu.

Nosemoza może być również przenoszona między rodzinami. Aby jej przeciwdziałać, należy usuwać z ula ramki oraz wyposażenie pobrudzone kałem. Chore rodziny należy przesiedlić do odkażonego ula, a teren pasieczyska dobrze jest odkazić wapnem.

Konieczna jest również wymiana matek w rodzinach z objawami nosemozy.

W pasiece należy utrzymywać silne rodziny i na wiosnę dobrze ocieplić ule, gdyż wysoka temperatura hamuje rozwój choroby.

Jesienią karmienie powinno być zakończone do 15 września, a w pokarmie zimowym nie może być domieszki spadzi (do pokarmu warto dodawać wywaru ziołowego Sklenara opisanego w poście w zeszłym roku).

W zimie należy zapewnić rodzinom spokój, chroniąc przed niepokojem przez ludzi i zwierzęta.

Trzeba unikać rabunków, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania choroby.

Chore rodziny należy obsługiwać na końcu, odkażając po pracy używany sprzęt. Ważne jest również wycofywanie ramek z zainfekowanych uli, na których rodzina zimowała.

W podkarmianiu wiosennym warto zastosować preparaty przeciw nosemozie w proporcjach podanych przez producenta.

Autorem artykułu o nosemozie jest Pan  Mateusz Morawski.

Materiały wideo na temat nosemozy u pszczół:

 

 

 

 

administrator on Luty 12th, 2020

Obecna zima 2019/2020 należy do wyjątkowo ciepłych. W części pasiek zlokalizowanych w nasłonecznionych miejscach pszczoły są już po pierwszych oblotach co wiąże się z rozpoczęciem intensywnego czerwienia. Pierwsze obloty oczyszczające pszczół po zimowli mają z reguły miejsce gdy temperatura przekracza 12 °C.  Jeżeli mamy możliwość przebywać na pasieczysku w takim dniu możemy wiele wywnioskować o stanie podopiecznych:

-  Zachowanie pszczół świadczące o prawidłowej zimowli w danym ulu to intensywny oblot gdy pszczoły masowo opuszczają ul, aby podczas krótkotrwałego lotu oczyścić przepełniony po zimie układ pokarmowy, następnie lądują na wylotku i wchodzą do środka i w takim ulu powraca spokój po kilkunastu minutach. Z ula wylatują już tylko zbieraczki w poszukiwaniu wody lub pyłku leszczyny oraz robotnice oczyszczające dennice.

- Gdy pszczoły gromadnie wygrzewają się w słońcu na wylotku, nie wzbijają się do lotu, a niektóre z nich staczają się na ziemię może to oznaczać brak pokarmu który koniecznie trzeba w takiej rodzinie skontrolować.

- Jeżeli oblot pszczół trwa długo, widać robotnice z rozdętymi odwłokami a przednia ściana ula jest pobrudzona odchodami to objawy takie wskazują na nosemozę ! W kolejnym artykule przedstawimy sposób kontroli i postępowaniu przy podejrzeniu wystąpienia tej choroby u pszczół.

-  Natomiast w sytuacji gdy pszczoły w zupełności nie wylatują z ula to przyczyną może być osypanie się pszczół lub duże osłabienie rodziny. Również konieczna jest kontrola i otwarcie takiego ula w celu sprawdzenia przyczyny. Osypany ul należy kategorycznie usunąć z pasieczyska, aby nie dochodziło do dostępu robotnic z innych rodzin i rozprzestrzeniania się ewentualnych chorób po pasiece.

 

Po oblocie pszczół w cieplejszy dzień gdy temperatura przekroczy 10 °C warto zrobić wstępny krótki przegląd stanu zimowanych rodzin, stanu zapasów pokarmowych oraz osypu zimowego:

-  W przypadku braku pokarmu należy o tej porze podać pszczołom ciasto cukrowo-miodowe (przepis poniżej)

- Natomiast gdy rodzina po zimowli jest słaba najlepszy wyjściem jest połączenie z drugą rodziną zostawiając lepszą matkę pszczelą w rodzinie. Przez krótki okres czasu można też przetrzymywać 2 matki w jednej rodzinie używając do tego celu np. izolatora Chmary.

- Kolejną ważną czynnością o tej porze jest oczyszczenie dennic. Zanieczyszczenia z dna ula, a zwłaszcza martwe pszczoły są doskonałą pożywką dla pleśni i organizmów chorobotwórczych. Jeżeli mamy dennice rezerwowe w ulach korpusowych wymianę taką możemy przeprowadzić bardzo sprawnie.

- Ważną sprawą przy rozpoczęciu intensywnego czerwienia przez matki jest ocieplenie ula gdyż pszczoły muszą utrzymywać temperaturę 34-36 °C w pobliżu czerwiu. W ulach drewnianych dajemy ocieplenie na powałkę pod daszkiem, natomiast w ulach styropianowych wystarczy zmniejszyć wentylację otwartą na czas zimowli. We wszystkich ulach zmniejszamy również wylotki – w silniejszych rodzinach na około 8 cm, natomiast w słabszych nawet na 2 do 4 cm.

- Luty jest również dobrym miesiącem na przygotowywanie ramek. Oczyszczanie starych, następnie ich dezynfekcja, przetapianie suszu na wosk i wprawianie drutu w ramki pod węzę. Każda rodzina pszczela powinna odbudować 1/3 a najlepiej połowę plastrów  w trakcie sezonu.

- Warto w tym czasie również oczyścić i zdezynfekować dodatkowe ule i korpusy które posiadamy, ule odkładowe, rojnice i sprzęt pasieczny. Przesiedlenie pszczół do nieodkażonego ula jest niedopuszczalne, a zysk z nakładu pracy na ten celu przyniesie poprawę zdrowotności naszych podopiecznych.

 

Ciasto miodowo-cukrowe-pyłkowe (jest to jedna z propozycji) robimy według następujących składników i proporcji:

3 kg cukru pudru

0,5 l miodu

15 dkg drożdzy piekarniczych

25-30 dkg pyłku zmielonego lub przemrożonego

Miód gotujemy, drożdze rozpuszczamy w małym garnuszku w 3-4 łyżkach miodu, ugniatamy ciasto do konsystencji tak aby nie kleiło się do rąk. następnie wkładamy do zamrażarki na 1.5 h.

Do ciasta możemy dodać jeden z dostępnych na rynku preparatów na nosemozę według proporcji i zaleceń producenta.

Do każdego ula wkładamy po 15/20 dkg pod folię rozpostartą na bereczka lub ramce, przykrywamy dla ocieplenia, gazetą i powałką.

Pszczół głodujących nie możemy dokramiać ciastem – w tym celu należy rozpuścić miód do konsystencji masła i nożem nałożyć na ramki z woszczyną które wkładamy w środek gniazda.

Ciasto przestajemy dawać gdy zakwitnie wierzba Iwa.

administrator on Luty 11th, 2020

W dniu 1 marca 2020 roku odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Dworku Zieleniewskich o godz. 9:00.

Zapraszamy.

administrator on Luty 10th, 2020

W dniu 15 lutego o godzinie 9:00 odbędzie się podstawowe szkolenie pszczelarskie w Dworku Zieleniewskim w Trzebini.

Zapraszamy chętnych pszczelarzy szczególnie nowych członków Koła do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez Prezesa Śląskiego Związku Pszczelarskiego Pana Zbigniewa Bińko.

W sytuacji dużych strat w zimowli pszczół spowodowanych w szczególności warrozą przedstawiamy poniżej bardzo ciekawy wykład zaprzyjaźnionego z naszym Kołem Pana inż. Igora Pawłyka na temat sposobu zastosowań izolatorów Chmary w celu maksymalnej i skutecznej eliminacji warrozy u pszczół.

 

Polecamy w/w metodę w celu polepszenia zdrowotności naszych podopiecznych.

 

Za zgodą autora całość wykładu:

 

 

administrator on Styczeń 22nd, 2020

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł ojciec Krzysztofa Głowackiego.

Pogrzeb odbędzie się w Kościele w Sierszy – Trzebini w najbliższy piątek tj. 24.01 o godzinie 14:00

administrator on Styczeń 15th, 2020

Lutowe zebranie pszczelarzy i sympatyków naszego Koła odbędzie się w dniu 2 lutego 2020 roku w  Dworku Zieleniewskich w Trzebini o godz. 9:00.

 

Porządek zebrania i informacje:

- omówienie spraw bieżących Koła,

- Składki i opłaty na rok 2020 bez zmian,

- zapisy na ramki pszczele (zamawiamy w kompletach po 50 szt.)

- zapisy na ciasto,

- szkolenie tematyczne na temat chorób pszczół prowadzone przez prelegenta.

 

Zapraszamy.

Zapisy i informacji udziela kol. Jacek Warzecha

administrator on Styczeń 15th, 2020

Termin zgłoszeń na dotacje do sprzętu pszczelarskiego obowiązuje do 30 stycznia 2020.

Na adres emailowy Śląskiego Związku Pszczelarskiego wzpkatowice@wp.pl należy przesłać zgłoszenie zawierające:

 

Imię i Nazwisko.

Nazwa zamawianego sprzętu.

Numer katalogowy.

 

Informujemy, że dotacje przysługują pszczelarzom którzy na dzień 1 09 2019 mieli opłacone składki ulowe na co najmniej 10 rodzin.

Aby uzyskać dotację w 2020 roku należy również zarejestrować sprzedaż bezpośrednią u Powiatowego Weterynarza do dnia 20 maja 2020 r.

Dotacja przysługuje w kwocie 70 zł x ilość opłaconych uli, ale nie więcej niż 60 % zakupionego sprzętu.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt ze Śląskim Związkiem Pszczelarskim mailowo lub telefonicznie:

Tel/fax (wtorek, środa, czwartek): 32 206 86 54
E-mail: wzpkatowice@wp.pl

administrator on Grudzień 23rd, 2019